Κυπριακό Οινομουσείο

Πάφου 42,

Ερήμη CY-4630

Λεμεσός

Κύπρος

Τηλ: +357 25 873 808, +357 25 873 809

Φαξ: +357 25 821 718

E-mail:

cypruswinemuseum@cytanet.com.cy